Hrad je symbolem bezpečí, centru života. Camelot je bájný hrad ze starého příbehu o meči Excaliburu, králi Artušovi, kulatém stolu a 12 rytířích, spravedlnosti, lásce, chtíči, nenávisti a tajemnu.

Camelot

Camelot je aplikace, která slouží jako bezpečné úložiště Vašich největších cenností – dat. Podobně jako hradby hradu chrání jeho obyvatele před nebezpečím, tato aplikace umožňuje chránit Vaše data podle potřeby před vašimi nepřáteli.

Král

Artuš – si buduje svoje království, plní pokladnice svými šperky, organizuje je a může je směňovat s králi z jiných Camelotů. Některá chrání víc, jiné jen přístupovým heslem do mobilu. Kouzlo spočívá v možnosti si vytvářet šperky různých tvarů složených z různých materiálů (typů dat), Ty zde ukládat, zálohovat a případně si je vyměňovat.

Hradby

Hradby jsou tvořeny systémem hesel-passcodů, které chrání jeho data před nepřáteli, v případě nebezpečí jediným hnutím prstu zamkne své budovy, aby právě zobrazované poklady nikdo nezřel. Nikdo, jen král ví, kolik klíčů k hradu vlastně existuje a nikdo mu nemůže dokázat, kolik jich vlastně je. Hrad je chráněn speciálním způsobem i pro případ, kdy má Artuš na krku nůž, aby vydal svůj centrální klíč od zabezpečení. Aplikace to pozná a zničí vše žádané a přitom se tváří jakoby nic.

Rytíři

V případě války, když ztratí/zablokuje si svůj univerzální klíč (PUK) k nastavení zabezpečení, může využít pomoci svých rytířů – andělů strážných, kterým rozdá půlky pečetí, aby mu pomohli v časech krize brány Camelotu zase otevřít. Tito rytíři se dovnitř hradu nikdy nedostanou vlastní vůlí, jen pokud jim Artuš udělí audienci.

Architektura

Uspořádejte a ukládejte své soukromé údaje tak bezpečně, že k nim nikdo nebude mít přístup.

Budete vždy vědět, kde je vše uloženo.

Padací most

Vstup do Camelotu je chráněn přístupovým heslem do mobilu. Procházení po nádvoří a veřejných budovách (public area) je povoleno všem dvořanům, kteří se dostanou do telefonu.
hrad_architecture_01_drawbridge_750x345

Budovy

Král si nechá budovat vlastní stavby – kaple, věže, obytné budovy, hospodářská stavení (adresáře nejvyšší úrovně). Stavbou je pověřen správce budov-klíčník, který ke stavbě potřebuje passcode. Klíčníků může být více, každý se stará o své budovy, do budov chráněnými jinými klíčníky nemá přístup.
Král si tak může stavět falešné budovy s komnatami, kde žádné osobní cennosti nemá, nebo jen ty, které může v případě nutnosti někomu ukázat. Klíč od takové budovy může klidně prozradit i potencionálnímu nepříteli, který nalezne jen to, co mu král před ním nechce skrývat.
Podobně jako v biblickém příběhu o Sodomě a Gomoře je možné označit některé stavby tajnou značkou. Ty pak, pokud byl použit zvláštní klíč pro tyto účely E-PUK (Emergency PUK) místo PUK, budou zničeny, aby je útočníci nikdy nespatřili. Ti zří pouze ty budovy, které král je ochoten v případě krize obětovat.
hrad_architecture_01_750x528

Komnaty

Uvnitř každé budovy jsou komnaty (adresáře). Je-li budova již otevřena, pán hradu či návštěvník se může procházet všemi jejími komnatami. Samozřejmě i včetně veřejného nádvoří.
Král může každou budovu označit jako extra citlivou a v případě, že někdo použije místo centrálního klíče (PUK) sloužícího k otevření celého zabezpečení klíč E-PUK, tak vše, co je obsaženo v tomto adresáři bude smazáno.
Ale co když bude muset někoho provést svými komnatami a neukazovat tak všechny své poklady, které daná komnata skrývá? Pak tu má své …
hrad_architecture_01_Chambers_750x461

Tajné pokladnice

V každé komnatě může být umístěna skrytá truhla s extra chráněnými cennostmi. Pokladnice můžou být umístěny ve všech chráněných komnatách i budovách a ty hlídá dvorní šašek – Fool. Ten potřebuje jen jeden univerzální klíč – Fool PIN. Král tedy může provázet chtěné návštěvníky a chlubit se všemi svými místnostmi a jejich krásami, ale pokud nepoužije tento tajný klíč, návštěvníci nikdy pokladnice a jejich obsah neuvidí (například obrazy svých konkubín). A to platí i v případě, že Artuš někomu svůj klíč k dané budově prozradí (pokud mu nesdělí i Fool PIN).
hrad_architecture_01_SecretTreasureChest_750x502

hrad_TreasureChest_Isolated750x565

Šperky

Největší cenu mají informace. Vašim pokladem jsou Vaše informace. Camelot umožňuje tyto šperky vytvářet, organizovat a ukládat do jednotlivých budov, komnat a truhlic a případně s nimi obchodovat.
V daným souborech jsou jednotlivé šperky – items – strukturovány ve formě komponent (metadat). Můžou obsahovat více hodnot a vlastností.
Při vytváření šperků si král určuje, jaký typ má daná hodnota. Šperk může být složen z více položek stejného typu.
Password – Tento typ je libovolný text, ale nabízí králi funkci vygenerování náhodného hesla podle předem zadaných kritérií (délka, typy znaků). Artuš si může vygenerovanou hodnotu okamžitě uložit, případně ji změnit
Text – Jedná se o obyčejný text
Camera – IV tomto případě si král může pořizovat obrázky přímo do Camelotu ze svého středověkého komunikátoru. Je nutné si ale pohlídat, jestli se pořízený obrázek neukládá do standardní galerie obrázků. Existuje-li reálné nebezpečí prozrazení, tak jej musí odsud odstranit!
Gallery and Multimedia – Artuš může rovněž vybírat fotografie ze své královské galerie a ukládat do Camelotu, přičemž tato se umístí do vybrané budovy a komnaty. Král si při její úpravě může zvolit, chce-li ji umístit do pokladnice chráněná Fool PINem, nebo bude-li stačit ochrana passcodem
URL – Tato hodnota obsahuje odkaz na internet a při prohlížení se může otevřít v systémovém prohlížeči
Datum – Vybraný poklad může mít i časovou značku (expirace). Camelot umožňuje králi si nastavit termín připomínky, že s daný pokladem se něco děje a náležitě se zachovat
GPS – Kromě toho si může Artuš uložit informaci o geolokaci spojené s daným pokladem (například místo skonu a hrobu svého otce krále Uthera v  bitvě o Excalibur) a v případě potřeby si toto místo zobrazit na mapě
Knight_C

Manufactura

Král si vyrábí šperk v konkrétní budově z jednotlivých komponent (viz. Struktura cennosti) a určuje, jestli jej nechá volně umístěn v dané komnatě, nebo jej uloží v této komnatě do pokladnice chráněné Fool PINem. Současně může položku označit tajnou značkou, která znamená, že pokud zadá někdo E-PUK, tak tato položka bude po jeho zadání automaticky smazána.

Skladování

Součástí inventury majetku v dané komnatě (adresáři) je možnost jednotlivé šperky vyhazovat (mazat), duplikovat (kopírovat) či přesouvat do jiným komnat.

Obchodování

Artuš může se svými šperky vesele obchodovat s jinými krály. Cennosti je možné posílat přes různé posly (email, Viber, zprávy, WhatsApp) v čitelném formátu i chráněné konkrétním PINem nebo přímo do aplikací Camelot patřící jiným králům, kteří si ji můžou přímo uložit do svých hradů ve stejném formátu.
Je čistě na něm, jestli cennosti z chráněné komnat a truhlic pošle či ne.

Ochrana

Nepřítelem je kdokoliv, kdo by po shlédnutí cenností mohl některou z nich jakkoliv zneužít. Artuš musí být opatrný jednak ve volbě ochrany svých šperků (do které budovy a komnaty je umístí), ale současně myslet na zadní vrátka a postavit si podzemní tunel pro případ, kdyby nepřátelé obléhali dlouhodobě Camelot a zamkli ho tak, že by nemohl dovnitř (viz. válka).
Protection_750x458

Budovy

Dveře do budov hlídají klíčníci. Král si může postavit svůj hrad s jednou nebo více věžemi. Viditelné jsou vždy jen ty budovy, které byly vytvořeny daným klíčníkem. Jen tehdy, pokud se otevře Camelot pomocí PUKu nebo strážných andělů uvidí, kolik klíčníků existuje.

Pokladnice

Pokladnice umí otevřít pouze dvorní šašek – Fool. Na celém Camelotu je jeden jediný.

Ovládání

Všechny klíče jsou umístěny na jednom svazku, který je neustále k dispozici na obrazovce aplikace. Artuš podle vzhledu tlačítka s logem Camelotu během prohlídky ví, kde se nachází a využívá je v případě nutnosti k rychlému zamčení a úprku na nádvoří  (stačí jediný dotek na ikonu Camelotu) či otevírání jednotlivých budov a truhlic pomocí Fool PINu (podržení ikony?).

Kronika

Každý pokus o neoprávněné vniknutí ať už do budovy nebo pokladnice (Fool PIN) je svými dveřníky zapisován do kroniky. Král je při každém vstupu do chráněných budov o tom informován. Kroniku nelze vymazat. Všechny údaje se udržují po dobu 30(?) dní, teprve poté se samy vymažou.
Zvyšující se počet po sobě jdoucích pokusů prodlužuje dobu, po které může osoba použít další pokus.
Cronicles

Válka

war

Zablokovaný Camelot

Král musí být připraven na variantu, kdy ztratí/zapomene své klíče.
Pro tyto účely mu slouží správcovské klíče. Artuš si může určit, jestli chce používat supertajný klíč PUK a/anebo využívat pomoci svých strážných andělů.

Purkrabí

Správce hradu má PUK – speciální klíč, který může, ale nemusí být vytvořen na začátku stavby Camelotu a umožňuje Artušovi otevřít nastavení celého hradního obranného systému.

Trojský kůň

Artuš může zmást nepřítele (např. rozzuřená Guinevere) tím, že pod hrozbou setnutí hlavy mu prozradí svůj falešný E-PUK (Emergency PUK). Po jeho zadání se zničí všechny poklady a adresáře pod VŠEMI passcody, které mají E-PUK_delete označení.

Strážní andělé

Pokud se paranoidní Artuš bojí i svého nejbližšího okolí, nemusí si PUK nechat ukovat a nezbývá mu, než se spolehnout na své strážné anděly.
KulatyStul

Role

Artuš má 12 věrných rytířů, se kterými sedává u kulatého stolu, a kterým maximálně důvěřuje:
Lancelot, Gawain, Geraint, Percival, Lamorak, Kay, Gareth, Bedivere, Gaheris, Galahad, Tristan a Palamedes
Pro ten případ může některým z nich svěřit půlky pečetí (oprávnění), pomocí kterých je možné Camelot plně otevřít a nastavit bezpečnost celého hradu znovu.

Andělské klíče

Je to systém klíčů – pečetí od hradu, které umožňují otevřít Camelot v případě, že je hrad zablokovaný. Král nemusí dát tyto pečeti všem rytířům najednou, stačí třeba jen sedmi z nich. Současně určí, že k odemčení aplikace stačí, aby se sešly pečeti třeba jen 3 libovolných z nich. Chrání se tak proti tomu, že jeden či více z nich padne v boji.
Seal

Výroba klíčů

Jedná se o proces, při kterém královští zámečníci vyrobí jednotlivé správcovské pečeti, které se následně předají jednotlivým rytířům. Samotní rytíři se mezi sebou vůbec nemusí znát, nemusí o sobě vědět. Zná je jen král, protože své opravdové přátelé člověk tak často zase nemění.

Key ceremony

Každý vybraný rytíř dostane od Artuše půlku pečeti. Předání musí proběhnout tajně. Každý rytíř si ji uschová ve svém hradu – vlastním Camelotu.

Odemknutí hradu

Král v případě potřeby požádá (např. kouřovými SMS signály) vybranou skupinu svých rytířů, aby mu předložila své pečeti. Jakmile dosáhne počet předkládaných klíčů požadované hodnoty, Camelot se opět otevře a Artuš si musí nastavit bezpečnost celého hradního obranného systému znovu.

Zneplatnění klíče

Současně může zneplatnit již vydanou konkrétní pečeť pro případ, že se jeho rytíř obrátí k nepříteli, nebo ztratí svůj mobil a není schopen již svá data obnovit.

Přírodní katastrofy

Zálohování

Král musí být chráněn proti vypálení hradu. Všechny své cennosti včetně plánů od hradu si může zazálohovat, aby byl schopen vše správně zrekonstruovat.

Obnova

Hrad je znovu postaven podle záložních plánu.
NaturalDisasters

Závěr

Teď už jen zbývá si stáhnout Camelot, stát se ARTUŠEM a postavit si vlastní hrad
PecetSpodek
BlankPict
BlankPict